Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

01-08-2012

Lider projektu

 

 

PFRON, będący Liderem przedmiotowego projektu, jest państwowym funduszem celowym, którego środki, zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., służą rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, zasięg ogólnopolski (oddziały PFRON), Potencjał ten wynika także m.in. z następujących przesłanek:

  • posiadanie przez PFRON roli Instytucji Wdrażającej w SPO RZL, Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”; w ramach tego działania Fundusz zrealizował 200 projektów z organizacjami i pomiotami o zasięgu ogólnopolskim
  • realizacja 4 projektów ze środków EFS w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL; w ramach dwóch projektów – „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” – Fundusz pełnił funkcje Administratora; były to projekty wielopartnerskie, w ramach których prowadzono także działania o zasięgu ponadnarodowym.
  • Realizacji 8 projektów pilotażowych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotach gospodarczymi ramach POKL 2007-2013 w latach 2008 -2010 r.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego