Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

01-08-2012

PARTNER PROJEKTOWY

 

 

Stowarzyszenie KTA O/Szczecin, powstało i działa na rzecz osób z autyzmem od 1992 r., posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla OzA. Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

  • "Wsparcie osób z autyzmem" projekt realizowany w partnerstwie z PFRON w okresie  01.2009-03.2010; cel: aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI.2009 Koncepcji Systemu Wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej całej populacji osób z autyzmem;
  • „Prowadzenie ponadregionalnej, sieciowej, systematycznej rehabilitacji osób z autyzmem w partnerstwie”; 01.2010-12.2010; cel: objęcie kompleksowym wsparciem, rehabilitacją i terapią około 350 osób z autyzmem uczęszczających na zajęcia do placówek KTA O/Szczecin,
  • „Prowadzenie ponadregionalnej, sieciowej, systematycznej rehabilitacji osób z autyzmem w partnerstwie”; 01.2011-12.2011; cel: objęcie kompleksowym wsparciem, rehabilitacją i terapią około 350 osób z autyzmem uczęszczających na zajęcia do placówek KTA O/Szczecin.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego