Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

01-08-2012

PARTNER PROJEKTOWY

 

Stowarzyszenie Św. Celestyna  z Mikoszowa, powstało i działa na rzecz osób z autyzmem od 1991r., posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla OzA. Stowarzyszenie realizowało następujące  projekty:

  • "Wsparcie osób z autyzmem"; projekt realizowany w partnerstwie z PFRON w okresie 01.2009-03.2010; cel: aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI.2009 Koncepcji Systemu Wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej całej populacji osób z autyzmem;
  • „Autyzm-Akademia dla NGOs. Drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej”; 11.2005-03.2008; cel: wzmocnienie organizacji pozarządowych zajmujących się dorosłymi i młodzieżą z autyzmem.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego