Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

01-08-2012

PARTNER PROJEKTOWY

 


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystyczny w Gdańsku,  powstało i działa na rzecz osób z autyzmem od 13 czerwca 1991r, posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla OzA. Stowarzyszenie realizowało następujące  projekty:

  • "ŻYĆ RAZEM-Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem"; 07.2008-06.2010; cel: aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych OzA zwiększająca dostępność do zatrudnienia oraz samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie;
  • "ŻYĆ RAZEM-program kompleksowego wsparcia dla OzA (PFRON); 01.2008-03.2011; cel: poprawa dostępu do zatrudnienia i samodzielnego funkcjonowania dorosłych OzA poprzez organizację kompleksowego systemu wsparcia;
  • "ŻYĆ RAZEM-Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem"; 03.2011-12.2012;cel:poprawa dostępu do zatrudnienia i samodzielnego funkcjonowania dorosłych OzA poprzez organizację kompleksowego systemu wsparcia;
  • "Wsparcie osób z autyzmem" projekt realizowany w partnerstwie z PFRON w okresie  01.2009-03.2010; cel: aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI.2009 Koncepcji Systemu Wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej całej populacji osób z autyzmem;

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego