Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

01-08-2012

PARTNER PROJEKTOWY

 


Stowarzyszenie ProFUTURO z Poznania powstało i działa na rzecz osób z autyzmem od 1993 r., posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla OzA. Stowarzyszenie realizowało następujące  projekty:

  • "Wsparcie osób z autyzmem" projekt realizowany w partnerstwie z PFRON w okresie 01.2009-03.2010; cel: aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI.2009 Koncepcji Systemu Wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej całej populacji osób z autyzmem;
  • "Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Prowadzenie diagnozy, terapii, grup integracyjnych, grup wsparcia"; 2007-2009; cel: diagnoza, terapia indywidualna i grupowa, wsparcie dla rodziców;
  • "Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Prowadzenie diagnozy, terapii, grup integracyjnych, grup wsparcia"; 2010-2012; cel: diagnoza, terapia indywidualna i grupowa, wsparcie dla rodziców;

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego