Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

01-08-2012

PARTNER PROJEKTOWY

 

 

Fundacja Synapsis, powstała i działa na rzecz osób z autyzmem od 1989 r., posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla OzA. Fundacja realizowała następujące  projekty:

  • „Autyzm – Praca - Integracja Społeczna”; 10.2009-09.2010; cel: podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych dorosłych osób z autyzmem poprzez wsparcie działalności pierwszego w Polsce ZAZ-u dla osób z autyzmem oraz integracja i włączenie w życie społeczne poprzez udział w integracyjnych spotkaniach KLUBU FORUM;
  • „OD PORADNICTWA DO RZECZNICTWA”; 04.2008-07.2009; cel: poprawa sytuacji osób z autyzmem poprzez rzecznictwo ich praw na poziomie centralnym oraz rozszerzenie dostępu do informacji i pomocy prawnej dla rodziców osób z autyzmem, a także prowadzenie partnerskiego dialogu miedzy organizacjami pozarządowymi z Autyzm-Polska a przedstawicielami administracji publicznej;
  • „Rehabilitacja społeczna mająca na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem”, 01.2009-12.2011; cel: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych;
  • "Wsparcie osób z autyzmem" projekt realizowany w partnerstwie z PFRON w okresie 01.2009-03.2010; cel: aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI.2009 Koncepcji Systemu Wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej całej populacji osób z autyzmem;

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego