Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A
Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5   Następna strona Ostatnia

04-09-2012

Informacja dla Stowarzyszenia pomocy osobom autystycznym (WRP/ZP/641-3124/2012/kg)

 

informacja o zaplanowanej na dzień 11 września 2012 r. wizycie monitorującej w miejscu realizacji Projektu, tj. w SPOA Gdańsk.

04-09-2012

informacja dla fundacji kta o/szczecin (wrp/zp/641-3125/2012/kg)

 

informacji o zaplanowanej na dzień 12 września 2012 r. wizycie monitorującej w miejscu realizacji Projektu, tj. w KTA O/Szczecin.

04-09-2012

informacja dla stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem profuturo (wrp/zp/641-3126/2012/kg)

 

informacji o zaplanowanej na dzień 13 września 2012 r. wizycie monitorującej w miejscu realizacji Projektu, tj. w Stowarzyszeniu ProFUTURO.

04-09-2012

informacja dla stowarzyszenia św. Celestyna (wrp/zp/641-3127/2012/kg)

 

informacja o zaplanowanej na dzień 14 września 2012 r. wizycie monitorującej w miejscu realizacji Projektu, tj. w Stowarzyszeniu św. Celestyna.

31-08-2012

Informacja dla stowarzyszenia św. Celestyna (wrp/zp/641-3073/2012/ek/kg/zo)

 

pismo z uwagami do Wniosku beneficjenta o płatność o sumie kontrolnej 3A8F-8F84-B580-4B2D wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki na realizację Projektu za okres od 01-07-2012 do 31-07-2012.

31-08-2012

Informacja dla stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem profuturo (wrp/zp/641-3072/2012/ek/kg/zo)

 

pismo z uwagami do Wniosku beneficjenta o płatność o sumie kontrolnej 3186-33B0-CA45-1CE6 wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki na realizację Projektu za okres od 01-07-2012 do 31-07-2012.

29-08-2012

informacje dla fundacji kta o/lublin (wrp/zp/641-3022/2012/kg/ek/zo)

 

Informacji dla Partnera o wynikach weryfikacji korekty Wniosku o płatność za okres 01.05.2012-31.05.2012.

29-08-2012

informacje dla fundacji kta o/szczecin (wrp/zp/641-3024/2012/kg/ek/zo)

 

Informacji dla Partnera o wynikach weryfikacji korekty Wniosku  o płatność za okres 01.05.2012-31.05.2012 .

29-08-2012

informacja dla fundacji wspólnota nadziei (wrp/zp/641-2972/2012/kg/zo)

 

pismo z uwagami do Wniosku beneficjenta o płatność o sumie kontrolnej A364-0A02-65A6-C70F wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki na realizację Projektu, za okres od 01-07-2012 do 31-07-2012.

  • w nawiązaniu do toczonych z Państwem rozmów na temat poziomu rozliczenia środków finansowych, skutkującego wypłatą kolejnej transzy środków finansowych zwracam się z prośbą o zapoznanie się z zapisami Umowy partnerskiej nr 2012/02/57 z dnia 16 lutego 2012 roku, paragraf 7 Finansowanie Projektu, pkt. 10, ppkt. 8 a mianowicie "wypłata kolejnej transzy środków na finansowanie Projektu, o której mowa w pkt. 7 jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 60 % dotychczas otrzymanych transz, które nie zostały rozliczone oraz złożenia informacji o uczestnikach Projektu" oraz ppkt. 9 "wypłata kolejnej transzy może nastąpić w terminie wcześniejszym lub w terminie późniejszym określonym w pkt. 7, w przypadku rozliczenia co najmniej 60 % dotychczas otrzymanych transz zaliczkowych, o których mowa w pkt. 8".

 

23-08-2012

Informacja dla fundacji synapsis (wrp/zp/641-2905/2012/kg/zo)

 

uwagi do Wniosku beneficjenta o płatność o sumie kontrolnej AB1A-7C90-43D4-CFBB wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki na realizację Projektu, za okres od 01-07-2012 do 31-07-2012.

Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5   Następna strona Ostatnia

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego