Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A
Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5   Następna strona Ostatnia

21-09-2012

informacja dla partnerów (wrp/zp/641-3375/2012/ek/kg)

 

pismo znak WRP/ZP/641-3375/2012/EK/KG z dnia 20.09.2012 w sprawie przekazania Informacji dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność przez CRZL (pismo znak CRZL-WSW-4071-117(13)/12/KSO z dnia 07.09.2012).

Do niniejszego e-maila załączam również ostateczną, zaakceptowaną przez CRZL wersję wniosku o płatność za okres 01.03-31.05.2012

21-09-2012

informacja dla stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem profuturo (wrp/zp/641-3411/2012/kg/ek/zo)

 

pismo z uwagami do korekty Wniosku beneficjenta o płatność o sumie kontrolnej 082E-FA84-A7AC-DB4D wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki na realizację Projektu, za okres od 01-06-2012 do 30-06-2012.

20-09-2012

Informacja dla partnerów (wrp/zp/641-3346/2012/bs)

 

Szanowni Państwo,

Z polecenia Pana Dyrektora - Roberta Jakubowskiego w załączeniu przesyłam skan pisma dotyczącego niskiej jakości sporządzanych przez Partnerów wniosków o płatność.
Jednocześnie informuję, iż niniejsze pismo zostanie nadane do Państwa w dniu dzisiejszym również pocztą tradycyjną.

20-09-2012

informacja dla stowarzyszenia św. Celestyna (wrp/zp/641-3348/2012/ek/kg/zo)

 

pismo z uwagami do korekty Wniosku beneficjenta o płatność o sumie kontrolnej 4FE3-653B-C2E9-0F0E wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki na realizację Projektu za okres od 01-06-2012 do 30-06-2012.

20-09-2012

informacja dla fundacji wspólnota nadziei (wrp/zp/641-3374/2012/kg/ek/zo)

 

Informacja dla Partnera o wynikach weryfikacji korekty Wniosku o płatność za okres 01.07.2012-31.07.2012.

20-09-2012

informacja dla fundacji synapsis (wrp/zp/641-3377/2012/kg/zo)

 

pismo z uwagami do korekty Wniosku beneficjenta o płatność o sumie kontrolnej EAFE-27F3-FBAB-7980 wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki na realizację Projektu za okres od 01-06-2012 do 30-06-2012.

06-09-2012

informacja dla fundacji kta o/szczecin (wrp/zp/641-3162/2012/kg/ek/zo)

 

 Informacja dla Partnera o wynikach weryfikacji korekty Wniosku  o płatność za okres 01.06.2012-30.06.2012.

06-09-2012

informacja dla stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem profuturo (wrp/zp/641-3163/2012/ek/kg/zo)

 

pismo z uwagami do korekty Wniosku beneficjenta o płatność o sumie kontrolnej 4A06-85CB-6587-6DA8 wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki na realizację Projektu za okres od 01-06-2012 do 30-06-2012.

05-09-2012

informacja dla fundacji wspólnota nadziei (wrp/zp/641-3128/2012/kg/zo)

 

informacja dla Partnera o wynikach weryfikacji korekty Wniosku  o płatność za okres 01.06.2012-30.06.2012.

04-09-2012

Informacja dla stowarzyszenia pomocy osobom autystycznym (Wrp/zp/641-3121/2012/kg/zo)

 

pismo z uwagami do autokorekty Wniosku beneficjenta o płatność o sumie kontrolnej F389-C04E-1B85-E5BC wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki na realizację Projektu za okres od 01-06-2012 do 30-06-2012.

Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5   Następna strona Ostatnia

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego