Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

08-08-2012

W ramach projektu przewidziane są:

Szkolenie zawodowe szkolenia zawodowe
Warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy warsztaty
Staże rehabilitacyjne
staże zawodowe
Zatrudnienie wspomagane zatrudnienie wspomagane
Współpraca z przedstawicielami podmiotów rynku pracy w celu uzyskania ofert pracy, staży zawodowych i uczestnictwa w warsztatach terapii zawodowej współpraca z pracodawcami
Indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne wsparcie psychologiczne
Warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych warsztaty grupowe
Warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy aktywne poszukiwanie pracy
   

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego