Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

08-08-2012

Informacje o projekcie

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

Wymagane dokumenty

 

Nasza oferta

 

Kontakt

 

Menu

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu w grupie osób z autyzmem są osoby, które w chwili przystąpienia do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

  1. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776) z późn. zm.
  2. dostarczyć diagnozę autyzmu;
  3. być nieaktywnym zawodowo lub bezrobotnym;
  4. mieć ukończony 16 r. ż. i nieukończony 55 r. ż.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego