Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

08-08-2012

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku

ul. Dąbroszczaków 28; 80-365 Gdańsk adres
tel: 0 58/ 557 53 41 telefon
e-mail:autyzm@spoa.org.pl email

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego