Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

08-08-2012

Dokumenty dla osób z autyzmem

Pobierz dokumenty, które są Ci potrzebne Dopobrania1.doc      Dane osób z autyzmem objętych wsparciem jako niepracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy

 Dopobrania2.doc      Oświadczenie uczestnika projektu osoby z autyzmem

 Dopobrania3.doc      Deklaracja uczestnictwa osoby z autyzmem w projekcie

 Dopobrania4.doc      Deklaracja uczestnictwa w projekcie osoby z autyzmem

 Dopobrania5.doc      Upoważnienie do przetwarzania i przechowywania danych osobowych wrażliwych

 Dopobrania6.doc      Wywiad rodzinny dla osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR)

 Dopobrania7.doc      Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie osoby z autyzmem

08-08-2012

Dokumenty dla osób z otoczenia

Pobierz dokumenty, które są Ci potrzebne Dopobrania10.doc      Formularz zgłoszeniowy opiekuna osoby z autyzmem

 Dopobrania11.doc      Deklaracja uczestnictwa w projekcie opiekuna osoby z autyzmem

 Dopobrania12.doc      Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie opiekuna osoby z autyzmem

 Dopobrania8.doc      Oświadczenie uczestnika projektu - opiekuna osoby z autyzmem

 Dopobrania9.doc      Dane opiekunów osób z autyzmem objetych wsparciem jako niepracujących oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy

08-08-2012

Dokumenty dla pracowników organizacji

Pobierz dokumenty, ktore są Ci potrzebne Dopobrania13.doc      Oświadczenie uczestnika projektu pracownika/pracownicy organizacji pozarządowej biorącego udział w projekcie

 Dopobrania14.doc      Dane instytucji objętych wsparciem w tym ich pracownika/parcownicy organizacji pozarządowej biorącego udział w projekcie

 Dopobrania15.doc      Formularz zgłoszeniowy pracownika/pracownicy organizacji pozarządowej biorącego udział w projekcie

 Dopobrania16.doc      Deklaracja uczestnictwa w projekcie pracownika/pracownicy organizacji pozarządowej bioracego udział w projekcie

 Dopobrania17.doc      Rejestr spotkań rekrutacyjnych

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego